Beskrivelse af ydelser i Bofællesskaber og Værestedet

I Bofællesskaber og den udegående funktion ydes der socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85.

Du kan få vejledning til rigtig mange forskellige ting, alt efter dit behov. Som udgangspunkt gives vejledningen med henblik på, at du på sigt selv kan klare så mange opgaver som muligt. De ting som du eksempelvis kan få hjælp og vejledning til, kan være:

  • Huske aftaler
  • Madlavning
  • Danne og vedligeholde sociale relationer
  • Rengøring
  • Læse post
  • Tøjvask
  • Økonomi
  • Hygiejne

Der udarbejdes individuelle mål ift. til de opgaver som du skal have hjælp og støtte til.

Værestedet er et samvær- og aktivitetstilbud efter serviceloven §104

Her tilbydes du forskellige aktiviteter og arrangementer. Derudover får du også hjælp til at danne gode venskaber og relationer til de øvrige beboere. Der tilbydes fællesspisning i forbindelse med Værestedsaftenerne.