Brugerrådsmøde

Der indkaldes til brugerrådsmøde, tirsdag den 8. maj kl. 16-17.30 i Værestedet.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Vi konstituerer det nye Brugerråd.
3. Økonomi, herunder medlemsstatus
4. Aktiviteter i den kommende tid
5. Væresteds ture 2018
6. Trivsel
7. evt.

Med venlig hilsen

Bjarne og Kari