Den Etiske Model

Den Etiske Model

Alle medarbejdere gennemført uddannelse i den Etiske Model i efteråret 2016

 

Hvad er etik?

Etik kommer fra det græske èthos, som betyder sædvande, skik og brug. I dag er især etisk forsvarlighed blevet mere central i den offentlige debat end tidligere, hvilket kan skyldes, at moderne teknologi skaber nye muligheder, som vi ikke har nogen traditioner eller sædvane for.

Etik er en kritisk refleksion over vore forestillinger om hvad, der er den rette eller gode menneskelige handlemåde og livsførelse. En sådan refleksion er tilsyneladende særligt nærliggende, når det ikke længere er selvfølgeligt, hvad der er godt.

 

Etiske teorier:

Etiske overvejelser opstår, når vi står overfor en anden og skal vælge, hvordan vi vil handle. Den anvendte eller praktiske etik fortæller os, at vi må reflektere og undersøge mulighederne, konteksten, og selve situationen. Når vi ønsker at reflektere over, hvorvidt vores handling er etisk forsvarlig, kan vi blandt andet spørge os selv: Hvordan kan jeg kvalificere min handling etisk?

De fire etiske grundprincipper

Professor Peter Kemp har gennem flere år arbejdet med den praktisk anvendte etik i det sociale arbejde og har arbejdet med at finde nogle grundparametre, ud fra hvilke man kan foretage sine etiske refleksioner. Det er en vigtig forudsætning, når man skal forholde sig til det etiske niveau i et dilemma eller en problemstilling, at tilgangen til refleksionen ikke bliver at forsimple refleksionsgrundlaget, men at man forenkler det. Det er dette, som Peter Kemp har forsøgt. Ved at forholde sig til fire etiske grundprincipper er det muligt, at forenkle den etiske refleksion og dets værdier i det sociale arbejde. De fire etiske principper, som Peter Kemp arbejder med, er:

De Etiske Principper

 

Autonomi/Selvbestemmelse

Autonomi eller retten til selvbestemmelse skal grundlæggende sikre retten til at have og udøve indflydelse på eget liv.

 

Integritet

Ordet stammer fra det latinske ord interger, der betyder en indre helhed, og udspringer af kvaliteter som ærlighed og sammenhængende karakter. Nogle har også betegnet integritet som individets urørlighedszone.

 

Værdighed

Værdighed er en værdsættelse af en indre værdi, der findes i en genstand eller et levende væsen.

 

Sårbarhed

Begrebet bruges ofte om menneskelige relationer, hvor der er et afhængighedsforhold, for eksempel mellem børn og forældre eller patient og sygeplejerske.

 

 

Tre etiske teorier

I modellen arbejdes der med tre etiske teorier, som bl.a. har til formål at sætte et perspektiv forhold til dialogen og kommunikationen.

Nærhedsetik

·         At prioritere den nære relation

·         Den intuitive fornemmelse, det gode skøn og evnen til indlevelse.

Pligtetikken

·         Det enkelte menneske er ukrænkeligt

·         Målet helliger ikke midlet

Konsekvensetikken

·         Bare enden er god, er alting godt

·         Målet helliger midlet

 

 

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”

K.E. Løgstrup