Efteruddannelse

I bofællesskaber og Værestedet er der et løbende fokus på, at efteruddanne medarbejderne således at de formår og er i stand til at løse opgaven hos borgerne. Først og fremmest uddannes alle medarbejdere i den neuropædagogiske tilgang ligesom alle også introduceres til den etiske model.

Derudover tilbydes kursus, undervisning samt sidemandsoplæring tilpasset den enkelte medarbejders behov, i forhold til kerneopgaven.