Faglige kompetencer

Medarbejderne i Bofællesskaberne og Værestedet har en pædagogiske eller anden socialfaglig uddannelse.

Derudover har medarbejder diverse kurser og efteruddannelse til at understøtte den pædagogiske praksis.

Organisationen har prioriteret to hovedspor i forhold til faglige kompetencer. Den neuropædgogiske tilgang samt Den Etiske Model.

Alle medarbejdere tilbydes supervision og efteruddannelse tilpasset kerneopgaven.

I organisationen lægges der vægt på en bred vifte af personlige og faglige kompetencer, til at tilgodese beboernes mangeartede behov.