Faglighed

I Bofællesskaber og Værestedet ser vi hver unik beboer med et individuelt blik med særskilte behov. Vi arbejder anerkendende med det udgangspunkt at fremme hver enkelt beboers kompetencer og ressourcer bedst muligt.

I det pædagogiske arbejder arbejdes der ud fra to faglige sport. Den neuropædagogiske tilgang og Den etiske model. Disse to faglige spor har til formål at understøtte den faglige indsats, som dagligt skal leveres ude hos beboeren.