Job som vikar

 

Jobbet som vikar indbefatter arbejde i dag- og aftentimerne på hverdage og weekends. Som vikar kommer du til at have en del alenearbejde, hvorfor det forventes at du kan handle selvstændigt. I jobbet som vikar vil du skulle gå ind i det pædagogiske arbejde med beboerne og vejlede dem til diverse opgaver i dagligdagen. Vi vil sikre en introduktion, således at du føler dig godt klædt på ift. diverse opgaver som skal løses.

Jobbet som vikar er en oplagt mulighed for dig som ønske at stifte bekendtskab med det voksenpædagogiske område og tilmed få gode oplevelser i samværet med beboerne.

Skulle du have interesse i jobbet som vikar bedes du henvende dig til:

Kari på telefon 2910 3138 eller Nicoline på telefon 2427 4462