Kæreste- og seksualitetskursus

Lørdag den 28. september afholdte Bofællesskaber og Værested et Kæreste og seksualitetskursus. Vi havde inviteret seksualvejledere fra Fredensborg Kommune til at afholde kurset.
Vi startede dagen med en præsentation af de 2 kursusledere Maria og Rikke. De præsenterede dagens program, der bl.a. indeholdte seksuelle temaer i voksenlivet, hvad er en kæreste/ven og film om grænser.
Der var fra starten en god og glad stemning med grin, åbenhed og spørgsmål.
Samtlige deltagere var nysgerrige og havde mange spørgsmål. Kurset var krydret med oplæg, spørgsmål og små film. Der var desuden 2 borde med sex legetøj og hjælpemidler, der vagte stor nysgerrighed og interesse. Rikke og Maria var gode til at oplyse og vise hvordan de forskellige legetøj fungerede, og alle kursister var velkommen til både at røre og mærke.
Der var mulighed for at få individuel vejledning i et tilstødende lokale, hvilket flere kursister benyttede sig af. Vi havde flere pauser undervejs og da der var fælles frokost, og tid til hyggeligt samvær, blev der også hér stillet en masse spørgsmål.
Det var en meget dejlig dag med dygtige seksualvejledere, der tydeligvis havde stor erfaring med målgruppen. De greb alle bolde, spørgsmål, fra kursisterne med både grin og stor seriøsitet.