Kursus i IT sikkerhed.

Lørdag den 11. September afholdte Værestedet kursus i IT Sikkerhed. Kurset blev afholdt af ULF med støtte fra LEV Herlev.
Du kan læse om dagen her.
KURSUS I IT SIKKERHED
Vi er lige nu særlig udfordret på at IT kriminelle kontakter vores borgere og lokker dem til at udlevere fortrolige oplysninger.
Vi har erfaret, at en forsikring med retshjælp, kan være en særlig god støtte for vores borgere. Så vi vil gerne anbefale alle vores borgere at tegne sådan en forsikring.