Målgruppe

Bofællesskaber og Værestedet henvender sig til voksne udviklingshæmmede personer, som har brug for pædagogisk støtte og vejledning i dagligdagen. Der er ikke tilknyttet nattevagtfunktion til organisationen, ligesom der i gennemsnit er en ugentlig dag, hvor der ikke er personale tilstede.

Værestedet

Værestedet har som udgangspunkt åbent 2 aftener ugentlig og tilbyder forskellige aktiviteter så som svømning, cykling, fællesspisning m.m.

For at kunne benytte værestedet, skal du være visiteret jf. SEL §104.

Bofællesskaberne

Bofællesskaberne er oprettet i henhold til Almenboligloven §105. Alle boligerne er 2-rumsboliger med eget thekøkken og bad. Til en bofællesskabsbolig er der tilknyttet et fællesareal som er inkluderet i huslejen. Til hver bofællesskabsplads er der tilknyttet 2-3 hjemmevejledere, som yder socialpædagogisk bistand efter SEL §85. Personaledækningen i bofællesskabet varierer alt efter hvilken takst bofællesskabet tilhører. Men der er som udgangspunkt personale 6 dage ugentlig, fortrinsvis i dagtimerne. For at komme i betragtning til en bofællesskabsplads, skal du visiteres til boligen.

Udegående funktion

Bofællesskaber og Værestedet yder også socialpædagogisk bistand efter SEL §85 til borgere som bor i egen bolig på forskellige adresser i Herlev. For at få socialpædagogisk støtte skal du visiteres til ydelsen, og mængden af den socialpædagogisk bistand afhænger af den ydelse om er bestilt fra myndighed.