Neuropædgogik

Den neuropædagogiske tilgang

Det er organisationens mål at sikre, at alle medarbejdere tager den neuropædagogiske uddannelse. Uddannelsen har til formål at sikre, at der tages udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og ressourcer og at den pædagogiske indsats matcher behovet hos den enkelte borger.

Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme borgerens kompetencer via helhedsorienteret og handlepræget pædagogik Den optimale neuropædagogiske indsats minimerer asymmetrien ved at give borgeren værdighed og bevirker, at borgeren:

  • Styrker sine funktioner og kompensationsmuligheder
  • Øger sin selvhjulpenhed
  • Øger de sociale kompetencer
  • Får en bedre forståelse for sin egen og andres situation

Samtidig skal hverdagen med neuropædagogens hjælp tilrettelægges, så borgeren trækker på sine stærke sider. Kun gennem en grundig afdækning af vanskeligheder, ressourcer og kontekstuelle vilkår hos borgeren kan den neuropædagogiske indsats tilrettelægges optimalt. Det er væsentligt at understrege, at neuropædagogik ikke er en fast fremgangsmåde, men en forståelsesramme, som benyttes kreativt og intuitivt. For at kunne arbejde neuropædagogisk må man nødvendigvis have en viden om hjernens opbygning og funktion samt om hjerneskader og deres følgevirkninger.