Pårørendesamarbejde

I Bofællesskaber og Værested ser vi det pårørendesamarbejdet som væsentlig i forhold til det gode liv for borgeren. Vi ser den gode og sunde relation beboer og pårørende imellem, som vigtig i forhold til beboernes livskvalitet.

Samarbejdet med pårørende tager afsæt i Herlev Kommunes pårørendepolitik, som du finder her:

https://herlev.dk/sites/default/files/paaroerendepolitik_2020-2024.pdf

Vi samarbejder med pårørende på mange forskellige niveauer. Nogle borgere ønsker deres pårørende tæt på i den kommunikation som foregår. Andre ønsker, at deres pårørende har en mere perifer rolle.

En væsentlig værdi for os er, at samarbejdet med de pårørende foregår på beboernes præmisser. Vi tænker det som særdeles vigtigt, at beboeren er medinddraget og deltagende i den kommunikation der foregår.

I Bofællesskaber og Værested har vi et bruger- pårørenderåd. Rådet har til opgave, at give feedback og i det hele taget forholde sig til de organisatoriske forhold, som præger organisationen. Rådet mødes 5 gange årligt. Rådet er et hørringsorgan. Du kan læse mere om bruger- pårørenderådet her.

Vedtægter for Bruger doc version sep 2016-