Ref. Bruger- Pårørenderådet

Mandag den 25.11.2019 blev der afholdt Bruger- Pårørenderådsmøde. Efter mødet blev der valgt repræsentanter for perioden 2020-2022.
Du kan læse referatet her:
Referat Bruger- Påørenderådsmøde 251119