Telefonnummer Værestedet

Nogle brugere af værestedet har været i tvivl om hvilket telefonnummer Værestedet har.
Nummeret er 4452 6378.