Værestedet

Kære alle brugere i Værestedet.
Pga. risiko for Coronasmitte, er vi desværre nødsaget til at begrænse Værkstedsaktiviteter i en periode. Det betyder, at Brugerne kun kan komme i Værestedet en gang ugentlig og gruppen skal deles op i to rum. På den måde sikrer vi at der ikke er så mange mennesker sammen på et lille område.
Du kan se her, hvilen gruppe du er tilknyttet og hvornår du kan komme i Værestedet.
Værestedsgrupper