Velkommen til ny studerende

Bofællesskaber og Værested har fået ny studerende pr. 1. juni 2018.
Det er Hilal Yilmaz, som skal være studerende frem til 30. november 2018.
Hilal skal primært være tilknyttet 1. sal og Værestedet.
Vi byder derfor Hilal et stort velkommen til Bofællesskaberne.