Visitationsprocedure

Hvis du er borger i Herlev Kommune og ønsker at blive visiteret til en bofællesskabsplads, §85 støtte i eget hjem eller visiteret til samvær- og aktivitetstilbuddet i Værestedet, bedes rette henvendelse myndighed i Herlev Kommune på mail handicap-ogpsykiatri@herlev.dk eller tage telefonisk kontakt på telefon 44 52 86 52

 

Er din handlekommune ikke Herlev Kommune er du velkommen til at tage kontakt direkte til bofællesskabets leder på mail lars.green.holboll@herlev.dk eller telefonisk kontakt på 44 52 63 75.