Socialpædagogiske Tilbud

Socialpædagogiske Tilbud er Herlev Kommunes tilbud til voksne mennesker med moderat eller let
støttebehov inden for målgruppen udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser eller erhvervet
hjerneskade.

Vi tilbyder pædagogisk støtte på mange måder og i mange former:

• Pædagogisk støtte i bofællesskab
• Individuel bostøtte
• Gruppeforløb
• Støtte til socialt samvær og aktiviteter