Bruger- Pårørenderådsmøde den 4. feb. 2019

Mandag den 4. februar afholdte Bruger- Pårørenderådet årets første møde.
Du kan læse referatet her:
Referat BPR møde 040219