Brugerråd

I Værestedet Peberkværnen har vi et Brugerråd. Det er bestående af:

1 formand. 1 næstformand. 1 kassér. 1 suppleant.

Der er også 2 pædagoger til mødet, og de har naturligvis ikke stemmeret.

Der er møde ca. 4 gang om året og alle kan stille op, hvis man er medlem af Værestedet. Der holdes generalforsamling 1 gang om året og man sidder på sin post i 2 år.

På møderne bliver der talt om de kommende arrangementer, samt en evaluering af de arrangementer som er afholdt siden sidst. Det er også Brugerrådet der indsamler ønsker og forslag fra de andre brugere af Klubben. Efter mødet fortæller formanden, de andre brugerne i Værestedet, hvad der er blevet besluttet.

Eksempler på beslutninger der er taget af brugerrådet :

Man må max drikke 2 øl på en klub aften.

Slik må først købes efter at vi har spist.

Et medlemskab i klubben koster 150,- kr. og det er frivilligt om man vil være medlem. Fordelen ved at være medlem er, at der bliver givet et tilskud på 50,- kr. til påske - og julefrokost samt Nytårsaften.

Et eventuelt overskud kan Brugerrådet beslutte skal gå til f.eks live musik til en fest.