Handicappolitikken

Herlev Kommune har revideret den eksisterende handicappolitik. Der har været en grundig inddragelse af såvel borgere og medarbejdere i Socialpædagogiske Tilbud. Nu begynder arbejdet med at implementere den nye politik i initiativer. Dette arbejde vil pågå i brugerråds, bruger-pårørenderåd og på personalemøder.
Der er lavet en lille film om politikken som I kan se her:
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fherlevkommune-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fhk55981_herlev_dk%2FEYSMzIHkL3xHoqeNaShrpfwBMGQ6MFUXcqVUpTrRskXmNw%3Fe%3D7juFc7&data=05%7C01%7CLars.Green.Holboll%40herlev.dk%7C20b5fa6654c7429b3de408dba851730f%7Cc00dcbcd17f9494292069614f0b3d64d%7C0%7C0%7C638288840020558459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lVQpWcE4ZZxPusJarS5mh73wzPIkz19rV1Bhk%2FrAXpA%3D&reserved=0