Juleklip i Værestedet

Værestedet skal pyntes op til jul. Derfor inviteres brugere og deres pårørende til juleklip i Værestedet.
Se mere her: Juleklip i Værestedet