Valg af pårørenderepræsentanter

Mandag den 25. november blev der afholdt valg af pårørenderepræsentanter til Bruger- Pårørenderådet for perioden 2020-2022.
Til valget stillede Lisbeth Brinch, Kirsten Tjagvad og Oskar Nielsen op. De blev alle valgt, da der if. vedtægter skulle vælges 3 repræsentanter.
På et senere tidspunkt vælges beboerrepræsentanter.